VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Anasayfa

VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Mersan Metal müşterilerinin, tedarikçilerinin, hizmet tedarikçilerinin ve/veya bunların temsilcilerinin ve çalışanlarının kişisel verisini kendileri ile sözleşme imzalanması veya mal/hizmet alım/satım yapılması ile birlikte işler.

Çalışanların kişisel verilerinin işlenmesi iş başvurusunda bulunmaları ile başlar, iş akitlerinin sonlanana kadar gereken durumlarda kendilerinden talep edilerek devam eder. Görüntü ve ses kayıtları iş yerinde bulundukları zamanlarda işlenir. Çalışan adaylarının kişisel verileri iş başvurusu sırasında işlenir.

Mersan Metal kendi sistemlerini kullandırarak internet erişimi sağladığı kişilerin 5651 sayılı kanun kapsamında tutulması gerekli olan internet erişim bilgilerini ve internet sitesi olan www.mersanmetal.com internet sitesine bağlanan IP adreslerine ait log kayıtlarını tutmaktadır. Şirket binalarının ortak alanlarında güvenlik amacıyla 7/24 kamera kaydı yapılmaktadır. Ziyaretçilerin kişisel verisi şirketimize ait tesislere girişi ile birlikte işlenir.

VERİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEPLERİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin (2) fıkrasında sayılan durumlara uygun olarak yukarıda Kişisel Verilerin İşlenme Şartları ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları başlıkları altında sayılan durumlar veri toplamanın hukuki sebeplerini oluşturur.

VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ

Mersan Metal, müşteri, hissedar/ortak, çalışan, çalışan adayı, tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı ve ziyaretçiler ile bunların veli, vasi veya temsilcilerinin kişisel verilerini bir veri envanterinde toplar. Veri sahibi kategorileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Veri Sahibi

AÇIKLAMA

Müşteri

Mersan Metal müşterilerini ifade eder.

Hissedar/Ortak

Mersan Metal ortaklarını ifade eder

Çalışan

Mersan Metal çalışanlarını ifade eder.

Çalışan Adayı

Mersan Metale iş başvurusunda bulunan ancak henüz çalışmaya başlamamış kişileri ifade eder

Ziyaretçi

Mersan Metale ait binalara, ziyaret maksadıyla gelen kişileri ifade eder.

Tedarikçi Çalışanı/yetkilisi

Mersan Metale hizmet veya mal satışı yapan kurumların çalışanlarını ve yetkililerini ifade eder.

Veli/Vasi

Mersan Metalden hizmet alan veya Mersan Metale hizmet veren kişilerin Velisi veya Vasisi durumunda olan kişileri ifade eder.

VERİ ENVANTERİ VE VERİ KATEGORİLERİ

İlgili kişi gruplarına göre sınıflandırılan kişisel veriler işlenme amaçları, nitelikleri, aktarılma yerleri, saklanma süreleri dikkate alınarak bir veri envanterine aktarılır. Bu envanterde bulunan veri kategorileri; kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekân güvenliği, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri olarak belirlenmiştir. Envanterin güncelliği belirli aralıklarla kontrol edilir.

Veri Tipi

AÇIKLAMA

Kimlik

Kişilerin adı, soyadı, TC Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi vb. kimliklerinde yer alan bilgileri kimlik verileridir.

İletişim

Kişinin adresi, telefon numarası, eposta adresi, KEP adresi vb.

Özlük

Kişinin özlük dosyasında yer alan bilgilerdir. Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları vb.

Hukuki İşlem

Adli makamlarla yapılan yazışmalardaki bilgiler, dava dosyalarındaki bilgiler

Müşteri İşlem

Verilen hizmetler için kesilen faturalar, adisyonlar, senet ve çek bilgileri, sipariş ve talep bilgileri vb.

Fiziksel Mekân Güvenliği

Ziyaretçi kayıtları, çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıtları vb.

İşlem Güvenliği

IP verileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, sistem logları, şifre ve parola bilgileri vb.

Finans

Kişilerin Banka Bilgileri, IBAN No’su, hesap bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri finans verisidir.

Mesleki Deneyim

Diploma Bilgileri, Eğitim Sertifikaları, Katılım Belgeleri, gidilen kurslar, belirli bir konuya ilişkin uzmanlık belgeleri, daha önce çalışılan iş ve iş tecrübelerine ilişkin bilgiler, gerçekleştirilen projeler vb.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Video kayıtları, fotoğraflar, ses kayıtları, kamera görüntüleri vb.

Sağlık Verileri

Kişilerin sağlık raporları, engellilik durumlarına ilişkin bilgiler, kişisel sağlık durumlarına ilişkin bilgiler, kan grubu, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, reçeteler, teşhis ve tedaviye ilişkin bilgiler, kullanılan ilaçlar vb.

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Ted.

Kişinin almış olduğu ceza mahkûmiyeti veya hakkında verilmiş güvenlik tedbiri kararlarına gibi veriler bu kapsamda değerlendirilir.