BAŞVURU YÖNTEMLERİ

Anasayfa

BAŞVURU YÖNTEMLERİ

BAŞVURU YÖNTEMLERİ

Başvuru Yöntemi

Başvuruda Gerekenler

Başvuru Adresi

Diğer İstenenler

Şahsen Başvuru

Şirketimizin faaliyet gösterdiği adrese kimliğinizi doğrulayarak şahsen veya vekâletname ibraz etmek suretiyle bir vekil aracılığıyla başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru, başvuru formu veya bir dilekçe ile de olabilir ancak ıslak imzalı olması gereklidir.

Mersan Metal

Malıköy Başkent OSB Mahallesi 11.Cadde No:2 Sincan Ankara

Kapalı zarf ile verilecektir.  Zarfın üzerine “Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yazılacaktır.

Posta Yoluyla Başvuru

Islak imzalı başvuru formu veya dilekçeyi posta yoluyla göndererek başvuruda bulunabilirsiniz. Noter onaylı imza sirküsü ile başvuru vekil aracılığıyla yapılmışsa vekâletnamenin aslının da zarfa konulması gereklidir.

Mersan Metal

Malıköy Başkent OSB Mahallesi 11.Cadde No:2 Sincan Ankara

Zarfın üzerine “Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yazılacaktır.

Noter Yoluyla Başvuru

Bizzat veya vekil aracılığıyla noter kanalıyla başvuruda bulunabilirsiniz. Bu başvuruda cevabın hangi yöntemle alınmak istendiği belirtilmelidir.

Mersan Metal

Malıköy Başkent OSB Mahallesi 11.Cadde No:2 Sincan Ankara

 

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru

KEP adresinizden elektronik imzanızla imzalanmış  dilekçenizi göndererek başvuruda bulunabilirsiniz. Aksi belirtilmedikçe cevap yine KEP adresinize gönderilir.

 ...kep.tr

Konu kısmında “Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Talep” başlığı ile gönderiniz.

Elektronik Posta Yoluyla Başvuru

e-posta adresinizi önceden tarafımıza verdiyseniz bu eposta adresi üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.

info@mersanmetal.com

Konu kısmında “Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Talep” başlığı ile gönderiniz.

 

Başvurun cevabı aksi belirtilmedikçe başvuruda kullanılan yöntem ile yapılır. Eğer talep edilirse yukarıdaki yöntemlerden herhangi biri ile de cevap gönderilebilir. Başvurular ücretsizdir. Ancak cevap verilebilmesi için bir maliyet gerekiyorsa Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tarifeye göre bir ücret alınabilir. İlgililerin talep konusuna göre Mersan Metalin bir hatasının olduğunun anlaşılması durumunda alınan ücret iade edilir.