KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Anasayfa

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Bu bildirim 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak Mersan Metal tarafından kişisel verileri işlenen gerçek kişileri aydınlatmayı amaçlamaktadır. Ayrıntılı bilgi için www.mersanmetal.com adresindeki Kişisel Verileri Koruma Politikamızı inceleyebilirsiniz.

VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ

Mersan Metal 1994 yılında Ostim Organize Sanayi Bölgesinde kurulmuş olup, kısa süre içinde sac işleme sektöründe önemli bir konuma gelmiştir. Günümüzde Ostim Organize Sanayi Bölgesinde yer alan, toplamda 1500 m2 üretim alanına sahip 3 atölye ile Başkent Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 8.000 m2 kapalı üretim alanına sahip fabrikasında müşterilerine hizmet vermektedir.

Ostim Organize sanayi Bölgesinde yer alan atölyelerinde sac kesim hizmeti vermekte olup, Başkent Organize sanayi bölgesinde yer alan fabrikasında proje tasarım, sac kesim, büküm, kaynak, boya ve montaj hizmetlerini bir bütün olarak sunmaktadır. Bizimle ilgili daha fazla bilgiye www.mersanmetal.com adresinden erişebilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA İŞLİYORUZ?

Yukarıda açıklanan ticari faaliyetlerimizi sürdürmek ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kişisel verilerinizi işliyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILMAKTADIR?

Mersan Metal Kişisel Verileri Koruma Politikasında açıklanan veri işleme amaçlarına paralel olarak, kanunlarda öngörüldüğü gibi, hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kişisel verileri yetkili kamu kurumlarına ve ticari faaliyetlerini sürdürmek amacıyla gerektiğinde tedarikçilerine aktarır. Bu veriler, herhangi bir amaçla yurtdışına aktarılmamaktadır.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİMİZ VE YASAL NEDENLERİ NELERDİR?

 

Mersan Metal müşterilerinin, tedarikçilerinin, hizmet tedarikçilerinin ve/veya bunların temsilcilerinin ve çalışanlarının kişisel verisini kendileri ile sözleşme imzalanması veya mal/hizmet alım/satım yapılması ile birlikte işler. Bunun başlıca yasal dayanağı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’dur.

Ziyaretçilerin kişisel verisi şirketimizin meşru menfaatlerini korumak amacıyla şirketimize ait tesislere girişi ile birlikte işlenir.

Mersan Metal kendi sistemlerini kullandırarak internet erişimi sağladığı kişilerin 5651 sayılı kanun kapsamında tutulması gerekli olan internet erişim bilgilerini ve internet sitesi olan www.mersanmetal.com internet sitesine bağlanan IP adreslerine ait log kayıtlarını tutmaktadır. Şirket binalarının ortak alanlarında güvenlik amacıyla 7/24 kamera kaydı yapılmaktadır.

YASAL HAKLARINIZ NELERDİR?

Kimliğinizi doğrulamak koşuluyla bize bizzat ya da yazılı olarak başvurarak aşağıdaki haklarınızı her zaman kullanabilirsiniz. Şirketimiz başvurunuzu inceleyerek 30 günü geçmemek üzere en kısa sürede size cevap verecektir. Kendinizle ilgili olarak;

 

  • kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • işlenen verilerinizin özellikle otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararının giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu unutmayınız.

Başvuru yöntemlerini öğrenmek ve başvuru formunu kullanmak için www.mersanmetal.com adresini ziyaret edebilirsiniz.