Çevre Politikamız

Anasayfa

Çevre Politikamız

Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 14001:2015 standardı gereği çevre politikamız;

Faaliyetlerimizden kaynaklanan Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirerek, çevrenin korunmasını sağlamak,

Uluslararası standarlara ,kanun ve teknik mevzuatlara uymak ve her aşamada kullanmak, Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,

Geri dönüşüm teknolojisi ile geri kazanım yapmak ve dönüşümü sağlamak,

Çevre yönetim sistemi kapsamında ,çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,

Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek, ve gelişmeyi sağlamak

Bütün faaliyet alanımızda çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek,

için gereklilikleri yerine getirmeyi çevre politikamız olarak taahhüt ederiz.

 

GENEL MÜDÜR